top of page

Aanleg Parklaan een aantal maanden vertraagd

De aanleg van de Parklaan loopt vertraging op. Dit komt door verschillende problemen die tijdens de voorbereiding en uitvoering naar voren zijn gekomen. Zo zijn er verschillende eekhoornnesten gevonden en moeten meerdere kabels en leidingen worden verlegd voordat de Parklaan aangelegd kan worden. Het gevolg is dat we niet in maart kunnen beginnen, maar waarschijnlijk pas over drie tot zes maanden.

Eekhoornnesten

Een van de problemen waar we op stuitten bij het kappen van de bomen, is de onverwachte aanwezigheid van eekhoornnesten in verschillende bomen in het gebied van de Parklaan. De eekhoorn is een beschermde diersoort. Daarom mogen ze niet verstoord worden in de periode waarin zij een nest hebben en jongen krijgen. De nesten zitten langs de Nieuwe Kazernelaan. Om die reden kunnen we de rest van de bomen tussen kazerneterrein Simon Stevin en de Nieuwe Kazernelaan op dit moment niet kappen. Dat kan pas weer na 1 augustus. Tot die tijd ligt het werk in dit gebied stil.

Kabels en leidingen

Op grote delen van de route van de Parklaan moeten ook kabels en leidingen worden verlegd. Deze verleggingen moeten plaatsvinden voordat de Parklaan aangelegd kan worden. Bijvoorbeeld omdat deze onder de toekomstige weg, fietspad of stoep komen te liggen. Helaas is hier vertraging in ontstaan, met als gevolg dat de Parklaan ook op deze plekken nog niet aangelegd kan worden. Het gaat om meerdere delen van de weg, waaronder de Edeseweg en Bennekomseweg. We hopen dat deze verleggingswerkzaamheden in april of mei van start gaan.

Archeologische opgravingen

Daarnaast zijn er archeologische vondsten in het zuidelijk deel van de Parklaan. Hierover leest u hieronder meer. Deze vondsten zijn inmiddels veiliggesteld, maar veroorzaakten wel enkele weken vertraging.

Vervolg en informatiemarkt

Op dit moment wordt uitgezocht wat de precieze impact is van de verschillende vertragingen. Het is nog onduidelijk hoelang er precies niet gewerkt kan worden op de verschillende delen van de Parklaan. Ook wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om sneller te werken zodra dit weer kan op die delen. De komende weken en maanden wordt er alleen gewerkt op de delen waar dit wel mogelijk is. Zo gaat het onderzoek naar niet gesprongen explosieven door op plekken waar de bomen gekapt zijn en (ver)planten we een aantal bomen. Daarnaast wordt doorgewerkt aan de verplaatsing en renovatie van het Theehuis aan de Edeseweg.


De vertraging betekent dat ook de eerder aangekondigde informatiemarkt (weer) wordt uitgesteld. Zodra duidelijk is wanneer we de uitvoeringsplannen kunnen presenteren, delen we dat via parklaan.ede.nl en lokale media.

Vragen?

Heeft u vragen over wat de vertraging voor u of uw woonomgeving betekent? Neem dan contact met ons op via parklaan@ede.nl (Projectteam Parklaan, Gemeente Ede) of mtonen@vangelder.com (Margreet Tonen, omgevingsmanager Van Gelder).


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page