top of page
  • Foto van schrijverredactie

Bijeenkomst ABEO - presentatie gemeente Ede


Afgelopen maandag, 16 april heeft er een bijeenkomst, georganiseerd vanuit de Algemene Belangenvereniging Ede Oost (ABEO) plaatsgevonden waarbij de gemeente Ede uitleg heeft gegeven over de ontwikkelingen rondom de World Food Center (WFC) en over de aansluiting van de kazerneterreinen op de Nieuwe Kazernelaan. Het was een interessante en leerzame bijeenkomst om bij te wonen. Onderstaande informatie willen we u dan ook niet onthouden!


World Food Center

Aan de aanwezigen werden allereerst de ambitieuze plannen rondom de WFC gepresenteerd. Naast de gemeente Wageningen die in de regio Food Valley de meer wetenschappelijke kant van de agrofoodcentrum omhelst, zal de WFC op het voormalige kazerneterrein Maurits zuid in Ede, meer gericht zijn op professionals en consumenten. Het zal een ontmoetingsplek gaan worden waar innovatie, kennis en (interactieve) ervaring centraal staan. Het WFC zal naast Ede-Centrum een nieuw brandpunt worden, waarbij de inrichting van het voormalige kazerneterrein in het teken staat van een combinatie van wonen en werken rondom een levendige gebiedskern. Grote en mooie plannen die uiteindelijk moeten leiden tot 350.000 bezoekers per jaar die naar Ede komen voor een unieke food experience. De verwachting is dat in de loop van 2019 het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gereed zullen zijn. In juni zal er een informatiemarkt worden georganiseerd en meer informatie is te vinden op http://www.worldfoodcenters.com/.


Aansluiting kazerneterreinen

Door de gemeente werd ook een toelichting gegeven op tijdelijke maatregelen die gepland staan om de toenemende verkeersdrukte van bouwverkeer en het groeiende aantal bewoners op de kazerneterreinen in goede banen te leiden. Vooral in relatie tot de verplaatsingen richting de scholen. De gemeente is genoodzaakt deze maatregelen te nemen in afwachting van de nog aan te leggen Parklaan. De gemeente is voornemens een zestal maatregelen in te voeren op de kazerneterreinen, waarbij de uitgangspunten betreffen; bouw- en woonverkeer scheiden, fietsverkeer optimaal en veilig ontsluiten, aansluiting vinden met bestaande eindsituaties en de kap van bomen zoveel mogelijk beperken.


De voorgenomen maatregelen zijn;

1. Hoofd fietsroute vanuit Elias Beecklaan via Maurits noord naar station/centrum/eikenlaan (verhard/verlicht).

2. Elias Beeckman krijgt een bouwontsluiting aan de noordzijde welke in de toekomst een fietsontsluiting wordt.

3. Langs de Sysselt (oostzijde) komt een fietsroute (onverhard) van de kazerne naar de stad. Deze wordt nu al veel door fietsers gebruikt. Op de aansluitende oversteek bij de Nieuwe Kazernelaan komt een plateau zodat de veiligheid wordt gewaarborgd.

4. Op het Simon Stevin terrein komt een fietsdoorsteek bij de Sysselte Laan (onverhard).

5. Op het Simon Stevin komt een tijdelijke bouwontsluiting ter hoogte van waar ook de toekomstige aansluiting met de Parklaan komt.

6. De huidige tijdelijke ingang van Simon Stevin blijft gehandhaafd voor woonverkeer.

Omtrent de fietsroute tussen de Elias Beeckman en Maurits noord wordt opdracht gegeven aan de aannemer. Voor de overige maatregelen zal in mei de procedures starten (aanvragen omgevingsvergunning).

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven