top of page
  • Foto van schrijverredactie

Bio energie op het Simon Stevin terrein!

Alle woningen op het Simon Stevin terrein worden straks aangesloten op het warmtenet van de Gemeente Ede. Een bijzonder project dat ervoor zorgt dat de Co2 uitstoot per huishouden wel tot 85% daalt. Met de realisatie van de bio-energie installaties en warmtelevering via het groene warmtenet, worden in 2020 20.000 Edese woningen en bedrijven van groene warmte voorzien. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 in Ede per jaar met ca. 50.000 ton verminderd. Groene warmte in plaats van aardgas levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie; de noodzakelijke overstap van conventionele, fossiele brandstoffen naar schone, duurzame en betaalbare energie.De biomassa is afkomstig uit de regio en wordt lokaal omgezet in warmte en vervolgens geleverd aan afnemers in de kern van Ede. De regionale winning van biomassa geeft korte transportafstanden waarmee milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. De regionale herkomst stimuleert ook de lokale economie. En het is bovendien een duurzame brandstof! 


Bomen en planten halen CO2 uit de lucht en water uit de grond om te groeien. De houtige biomassa wordt vervolgens gebruikt om warmte mee op te wekken in een bio-energie installatie. Hierbij komt weliswaar ook CO2 vrij, maar ongeveer evenveel als de plant of boom heeft opgenomen tijdens het groeien. Zo leidt het gebruik van onze CO2-neutrale houtige biomassa voor warmteproductie niet tot een verhoging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.


Groene warmte is bovendien een veilig alternatief. Uw woning of bedrijf heeft geen Cv-installatie voor warmte meer nodig. Met aansluiting op het groene warmtenet verdwijnen dus de (vanwege brandgevaar en koolmonoxide) mogelijk onveilige keukengeisers en Cv-installaties uit uw woning of bedrijf.


Een bijkomend voordeel is dat zodra de aansluiting is gerealiseerd, men een vaste bijdrage betaald per maand voor de levering en onderhoud.


Meer informatie kijk op www.warmtebedrijfede.nl of bel met 085-07126000 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page