top of page
  • Foto van schrijverredactie

Uitkomst drukmeting Vitens

Het afgelopen jaar hebben een aantal leden van het Platform meerdere keren aan tafel gezeten met Vitens om over de storingen en de waterdruk te praten.

Mede door deze gesprekken heeft Vitens de afgelopen maanden gewerkt aan de verbetering van de drinkwatervoorziening in Ede en in de Kazernewijken in het bijzonder.De werkzaamheden die uitgevoerd zijn onder andere het vergroten en vervangen van leidingen, het versterken van pompinstallaties (opjagers) en het aanleggen van een dikkere transportleiding voor wateraanvoer.

Alles met als doel om problemen, zoals die zich met name vorig jaar hebben voorgedaan, in de toekomst te voorkomen.


Na het afronden van de werkzaamheden was het belangrijk om te weten hoe de nieuwe situatie door de bewoners wordt ervaren. Hiertoe zijn in de wijk bij diverse huishoudens drukmetingen uitgevoerd. Voor deze drukmeting kon men zich vrijwillig aanmelden. De metingen vonden werden gedaan op de plek waar de wateraansluiting het huis binnenkomt én op een van de kranen in de keuken of douche. Ieder huishouden waar een meting heeft plaats gevonden is op de hoogte gebracht van het resultaat van hun specifieke drukmeting. De totaal analyse (alle drukmetingen bij elkaar) ziet er samengevat als volgt uit.


Statische druk bij de watermeteropstelling

De laagste gemeten druk statisch is 270KPA.

Dit zit ruim boven de norm om voldoende water te leveren.


Volumestroom bij de watermeteropstelling bij een drukverlaging naar 150KPA

Volgens het drinkwaterbesluit moet Vitens bij een druk van 150 KPA 16,67 liter/minuut (1.000 liter/uur) leveren. Op alle adressen, waar is gemeten, wordt hieraan ruimschoots voldaan.

Volumestroom bij een tappunt in de woning bij een druk van 150 KPA: Hier is op alle adressen, waar een meting is uitgevoerd, een extreme verlaging in de volumestroom merkbaar t.o.v. de binnenkomende volumestroom.

Algemene conclusie:


Vitens is verantwoordelijk voor de waterlevering tot en met de watermeteropstelling.


Op alle adressen, waar bij de watermeteropstelling de drukmetingen is uitgevoerd, wordt ruimschoots voldaan aan dat wat er minimaal moet worden geleverd. Het lijkt er dus op dat de uitgevoerde werkzaamheden resultaat hebben gehad.


Indien woningen op dit moment nog steeds een lage waterdruk ervaren moet de oorzaak ervan worden gezocht worden in de binnen installatie van de betreffende woning.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page