top of page
  • Foto van schrijverredactie

Update Parklaan


Parklaan, hoe zat het ook al weer?


Alle kazerneterreinen bij elkaar zorgen voor extra verkeersdruk. Daarom wil gemeente Ede de Parklaan aanleggen. Deze weg is belangrijk voor de ontsluiting van Simon Stevin en andere kazerneterreinen. Daarnaast zal de Parklaan ook zorgen voor meer verkeersveiligheid. Met de nieuwe Parklaan zal de Eikenlaan en Nieuwe Kazernelaan autoluw worden.


De gemeente Ede was voornemens om deze weg al in een eerder stadium te voltooien, maar liep al in een vroeg stadium tegen bezwaren aan van omwonende en milieuorganisaties. De bezwaren zijn op dit moment in behandeling bij de Raad van State. Ondertussen heeft de Raad van State zijn beslissing over de Parklaan uitgesteld in afwachting van een uitspraak van het Europese hof van justitie. Het Europees hof is gevraagd om uitspraak te doen over de toegepaste rekenmethodes in onder andere Ede.


In de Nederlandse toepassing (Programmatische Aanpak Stikstof) van de Europese wet zijn lokale stikstof overschrijdingen binnen de vergunning toegestaan. Zolang deze overschrijdingen gecompenseerd worden binnen de totale vergunning. Het Europese hof is gevraagd of dit is toegestaan.


Advies aan Europees hof


Natuurlijk heeft het Europees hof ook advies nodig. Dit advies is gegeven. In dit advies wordt de Nederlandse toepassing niet toegestaan. Hierbij een kleine samenvatting uit het advies:

"Dit betekent dat voor elk project afzonderlijk en voor elke oppervlakte binnen beschermingszones waarop zich beschermde habitatten bevinden, moet worden gewaarborgd dat de totale toegestane hoeveelheid stikstofdepositie op lange termijn geen bedreiging vormt voor het behoud van de in het gebied beschermde habitattypen en soorten of voor het potentieel om een goede staat van instandhouding te bereiken."

Het Europees hof doet dit najaar uitspraak. Als het advies wordt gevolgd zou de Parklaan mogelijk extra vertraging oplopen. Wellicht zijn extra onderzoeken en adviezen nodig of moet de vergunningaanvraag opnieuw worden ingediend.


Toch gaat er iets gebeuren


De gemeente Ede is voornemens om in 2019 het stukje Parklaan dat door de Marnix kazernes loopt te realiseren. Dit betreft het stuk vanaf kruising Klinkenbergweg / Prins Bernhardlaan naar kruising Eikenlaan / Nieuwe kazernelaan. Dit zou passen binnen de bestaande vergunning. Daarnaast zal de gemeente Ede ook tijdelijk maatregelen gaan nemen ten behoeve van veiligheid en toegankelijkheid. We blijven over dit onderwerp in gesprek met de gemeente.


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント