top of page
  • Foto van schrijverredactie

Aanpassingen bouwvelden 5a en 5b

Op 28september jl, was het dan eindelijk zover, Burgemeester en wethouders van Ede hebben ingestemd met het ontwerp beeldkwaliteitplan van het kazerneterrein Simon Stevin. het gaat in deze om het laatste bouwveld dat nog ontwikkeld moet worden.


Het gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt tussen de Didi Rooslaan, De Piet Romboutlaan, de Henk Wildenburglaan en het Gebroeders van Steenbergenplantsoen. Het deel van de wijk waar dit plan over gaat is het laatste te ontwikkelen bouwveld op de Simon Stevin Kazerne in Ede. Aangezien het gaat om het sluitstuk van deze woonwijk, willen we dat de nieuwbouwwoningen ruimtelijk aansluiten op de omliggende percelen. Zo willen we samenhang creëren met de architectuur in deelgebied ‘de Lanen’. Daarom stellen we nu een aanvullend ontwerpbeeldkwaliteitsplan vast voor SSK5a en 5b. Hierin staan voorschriften voor materiaal- en kleurgebruik. Deze voorschriften gaan alleen over de laatste 20 nieuwbouwwoningen op Simon Stevin en de al gerealiseerde woningen van SSK5a (deze woningen voldeden al aan deze aanvullende regels). Het beeldkwaliteitsplan ligt vier weken ter inzage. Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad gevraagd het plan definitief vast te stellen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt bouwplannen op basis van dit plan.De documenten kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadshuis bij Publiekszaken. Raadhuisplein 3.


Vanuit het Platform is meegedacht over deze kaders, dit om meer eenheid te waarborgen op de vrije kavels en dit in harmonie te laten aansluiten op het projectmatige deel op dit kavel. het beeldkwaliteitsplan wat in 2016 is vastgesteld zorgt voor een duidelijk fundament voor de wijk. De informatie uit dit document helpt, belangstellenden voor een woning en huidige bewoners bij het in kaart brengen van hun eigen omgeving. het hoeft dus geen discussie meer te zijn, dat iemand verrast wordt door een speeltuin of boom die op een plek komt die men liever anders had gezien.


Kortom waardvolle stukken en duidelijkheid voor veld 5a en 5b en hopelijk spoedig in de verkoop om over 1,5 jaar de wijk definitief woonrijp te kunnen maken.Vastgesteld_Beeldkwaliteitsplan_Simon_Stevin_-_31_maart_2016
.pdf
Download PDF • 10.25MBOntwerpbeeldkwaliteitsplan_appendix_SSK_5a_en_b_-_KazerneterreinenSimon_Stevin
.pdf
Download PDF • 1.08MB0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page