top of page
  • Foto van schrijverredactie

Meer planten, minder stenen!

De gemeente Ede heeft een initiatief genaamd Operatie Steenbreek voor het bevorderen van natuur en minder stenen in de wijk. De voordelen hiervan zijn dat enerzijds de natuur wordt bevorderd en anderzijds de regenval beter opgenomen kan worden in de grond. Dit laatste is erg belangrijk, want door klimaatverandering, worden zomerse buien steeds krachtiger.

Zoals u ongetwijfeld al is opgevallen is er hoogteverschil in onze wijk. Het hoogste punt van Simon Stevin is 48 meter boven NAP en is te vinden aan de oostzijde. Het laagste punt is 36 meter hoog en is te vinden in de hoek Sysselt/ Nieuwe Kazernelaan. Een hoogteverschil dus van 12 meter!


Naar deze hoek zal het regenwater afvloeien. Hier is een kuil gegraven. Dit heet een Wadi. Deze Wadi is bedoeld als overloop voor overvloedige regenval. Dit is een maatregel die de gemeente heeft genomen om de situatie bij overvloedige regenval onder controle te houden.

Wij als bewoners kunnen ook helpen! Het helpt, als we minder bestraten. Ook kunnen we, indien de constructie het toelaat, de garages met bijvoorbeeld Sedummat bedekken. Deze matten nemen ook vocht op. Bijkomende voordelen zijn dat we hiermee de natuur bevorderen, en de wijk minder opwarmt in de zomer.  Bekijk de website van de gemeente Ede voor meer informatie over operatie steenbreek: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/operatie-steenbreek/

Werkgroep groen en Leefbaarheid komt regelmatig bijeen en is gesprekspartner van de gemeente. Mail ons op Groenenleefbaarheid@platformsimonstevin.nl voor ideeën, tips en suggesties.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page