top of page
  • Foto van schrijverredactie

Overleg Gemeente en Platform

Zoals aangegeven tijdens onze informatiebijeenkomst op 10 oktober vorig jaar, voert de kerngroep van het Platform meerdere keren overleg met de Gemeente Ede over zaken die belangrijk zijn voor de wijk Simon Stevin.


Tijdens dit overleg worden zaken besproken die komen vanuit de wijk en verzameld zijn door de verschillend projectgroepen, Sport en spelen, Activiteiten en evenementen, Groen en Leefbaarheid, Verkeer en Veiligheid en via het algemene email-adres. Wij hebben 3 gesprekken per jaar, waarbij het laatste gesprek van februari vooral gericht was op een nadere kennismaking. Het projectbureau heeft een andere bezetting gekregen, dus voor ons een belangrijk moment om over en weer de belangrijkste zaken te bespreken.


Hieronder een toelichting:


Verkeerssnelheid blijft een belangrijk aandachtspunt

Er is nog geen verkeersbesluit genomen voor de wijk, dat kan pas als de wijk woonrijp is gemaakt! De Gemeente gaat de mogelijkheden bekijken, om naast de al geplaatste bordjes, maatregelen nemen om de snelheid van het verkeer te verminderen. Daarnaast ligt er ook een rol als bewoners en bedrijven om hierin de verantwoordelijkheid te nemen. Het is de komende maanden nog een mix van woon en werk verkeer, met een grote diversiteit aan leeftijden die veilig op straat moeten kunnen rijden.


Fietsverbinding Sysseltse Lanen

De Sysseltse Laan wordt aangelegd met een bepaald soort materiaal. De aanleg van dit materiaal kan pas, wanneer het buiten meer dan 10 graden is. Naar verwachting wordt het in maart 2020 aangelegd.Is het mogelijk om tijdelijke parkeerplekken of aanvullende plekken te realiseren, of nu al plekken te realiseren die in de woonrijpsituatie ook worden gemaakt?

Het is mogelijk om te parkeren op twee kavels waar nog niet wordt gebouwd, zie de blauwe stippen op het kaartje hieronder. Het is technisch niet wenselijk om nu al parkeerplekken te realiseren die moeten volgen in de woonrijpfase. Dit kost veel extra geld, terwijl het parkeren op de kavels geen geld kost en een goed alternatief is.


Wanneer wordt de verlichting Piet Romboutlaan en Hendrik Wildenburglaan verbeterd?

De gemeente werkt aan de realisatie van tijdelijke wegverlichting op de plekken waar de verlichting in de definitieve fase ook komen. Dit moet zorgen voor voldoende verlichting op het kazerneterrein. In het voorjaar wordt dit gerealiseerd.


Het platform geeft aan dat er kastjes van NUTS-bedrijven op gekke/ongewenste plekken staan.

Het klopt dat er kasten op verkeerde en ongewenste plekken zijn gerealiseerd. De gemeente lost dit probleem in het voorjaar van 2020 op .


Het platform krijgt vaak vragen over de tekst op de gele borden over bouwverkeer. Wat is hiervan de reden en wat is de status van de wijk (wonen of bouwen)?

Juridisch gezien is de kazerne een bouwterrein. De borden dekken dus de lading van de status van de wijk. De borden zijn geplaatst met het oog op veiligheid. De gemeente merkt dat bezoekers en bewoners soms onvoorzichtig zijn en op plekken komen waar volop wordt gebouwd. De borden moeten waarschuwen: wees voorzichtig met wat je doet en waar je mag komen. De gemeente is bezig om strikter af te bakenen op welke plekken iets wel of niet mag.Volgens het platform is er stankoverlast bij de strook aan de N224, vanaf de rotonde met de tank de wijk in.

Dit probleem is bekend. Er is een nieuwe put op een nieuwe plek gemaakt. De vraag is uitgezet om die put te verplaatsen. Dit wordt binnen drie maanden opgelost. De nieuwe locatie van de put moet eerst worden onderzocht op niet gesprongen explosieven, waardoor het niet direct kan worden opgelost.


Hoe kan het platform meedenken in verband met de zorgen over de aanrijroute naar de school op de Elias Beekman Kazerne?

De plannen voor de school zijn nog lang niet concreet, dus de vraag is sowieso nog op tijd. De gemeente komt nog terug met meer informatie over planning en proces.


Kan het trapveldje bij 5B eerder worden gerealiseerd?

Zowel het Heidepark als het Bospark (waar het trapveld toebehoort) zijn in ontwikkeling. Bedoeling is dat de aanlegwerkzaamheden rondom de zomervakantie beginnen. Dan wordt ook het trapveldje gerealiseerd.


Hoe gaan we om met aanvraag voor evenementen?

De gemeente komt terug op de vraag hoe dit precies geregeld is. Voor nu is belangrijk om te weten dat in het binnengebied de onderzoeken naar niet gesprongen explosieven is afgerond. Daarbuiten is dit niet het geval. Het is dus gevaarlijk om daar evenementen te organiseren. Binnen bouwhekken is het natuurlijk ook niet de bedoeling om iets te organiseren.


Kan in contracten van de huurders aan het exercitieterrein worden geregeld dat dit terrein voor evenementen is, zodat zij op de hoogte zijn van de functie van het plein waar ze aan wonen?

De gemeente komt hierop terug.


Het platform geeft aan dat er veel kuilen in de weg zijn die leiden tot gevaarlijke situaties.

De laatste kabels en leidingen zijn op de plekken met veel kuilen gelegd. Het ingenieursbureau van de gemeente gaat nu beginnen om de wegen weer goed vlak te maken, het probleem wordt binnen twee weken opgelost.


Hoe zit het met de komst van twee stroomkasten, met het oog op hun locatie (voorkeur van het platform voor in de parken) en wordt de afname geregeld?

De gemeente komt hierop terug.


Binnenkort zal er een vervolg worden gegeven aan de inrichting en vormgeving van de speelplekken in de wijk. Tevens wordt er door de gemeente gewerkt aan een voorlopig ontwerp van het exercitieterrein in de wijk. Het Platform zal betrokken worden bij de totstandkoming van het definitieve ontwerp.


Tevens is de vraag gesteld vanuit het Platform dat de toekomstige bewoners van de 90 appartement, vooraf worden ingelicht over de functie van het exercitieterrein als zijnde evenemententerrein voor de wijk. Denk hierbij niet aan grote luidruchtige evenementen, maar bijvoorbeeld aan kleedjesmarkt op Koningsdag, wijkfeest, burendag enz.


Tot slot starten we op korte termijn met de introductie van de buurtapp en worden na 24 maart de evenementen en activiteiten bekend gemaakt voor de rest van het jaar.


Gezamenlijk kijken wij terug op een geslaagd en constructief overleg!


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page