top of page
  • Foto van schrijverredactie

Update Parklaan

Het Europees Hof heeft een definitief advies gegeven betreffende Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Zoals bij de meeste lezers bekend is, ligt de vergunning betreffende de Parklaan bij de Raad van State. Zij hebben advies ingewonnen bij het Europees Hof met betrekking tot de Nederlandse stikstof rekenmethode PAS, cruciale vraag is of deze methode in de huidige vorm toegestaan is? Het advies luidt dat dergelijke rekenmethoden weliswaar toegestaan zijn, maar alleen als deze grondig wetenschappelijk zijn onderzocht.


De vraag is nu of de Raad van State huidige wetenschappelijke basis per project afdoende vindt. Een scenario kan zijn dat de Raad van State een streep trekt door het huidige PAS. In dat geval zal een nieuwe methode ontwikkeld worden die beoordeeld moet worden door de 1e en 2e kamer. Daarna kan een nieuwe vergunningaanvraag betreffende de Parklaan ingediend worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat nieuwe bezwaarprocedures zullen volgen. Dit scenario zou voor onzekerheid en langdurige vertraging kunnen zorgen.


Een ander scenario zou kunnen zijn dat de Raad van State aanvullend wetenschappelijk onderzoek verlangt om de vergunningen te kunnen beoordelen. Ook is het niet ondenkbaar dat de vergunning bij sommige projecten wel worden verleend en bij anderen niet.

De Raad van state doet naar verwachting begin 2019 uitspraak.


We blijven het volgen!0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page