top of page

Enquête mobiliteitshub SSK

“Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij de realisatie van de Parklaan.” Zie begint de tekst op de website https://parklaan.ede.nl/wat-gaat-er-gebeuren/duurzame-mobiliteit.

 

Er is een project gestart met de titel “Duurzame mobiliteit voor de gemeente Ede, met specifieke aandacht voor de verkeersstromen in relatie tot de toekomstige Parklaan”. De algemene doelstelling van het project is “te voorkomen dat het verkeersaanbod op de weg de komende jaren zal blijven toenemen waardoor de Parklaan in de toekomst opnieuw moet worden aangepakt.”

 

Namens de gemeente Ede heeft een adviesbureau een rapportage gemaakt met voorstellen voor 6 maatregelen. Op onze wijk is maatregel D (“Bewonersaanpak”) van toepassing. Concreet houdt maatregel D in: voor de kazerneterreinen (met een accent op SSK) het ontwikkelen van een mobiliteitswinkel/mobiliteitshub. Zie “Bijlage A Factsheet” op de bovengenoemde internetpagina.

 

Een mobiliteitshub kan in vele vormen bestaan. Wat zou een mobiliteitshub voor SKK (mogelijk samen met EBK) kunnen inhouden? De rapportage van het adviesbureau noemt enkele concrete maatregelen voor een kleine hub (een ‘minihub’) in een wijk als de onze:

 

A. Maatregelen om autogebruik van bewoners te beperken, incl. beperking bezit 2e auto’s

  • Deelauto’s van een organisatie zoals Greenwheels of MyWheels.

  • Deelauto’s van particuliere verhuurders (bijv. via SnappCar)

  • Deelauto’s via autodeelgroep (via bijv. Vereniging voor Gedeeld Autogebruik)

  • Gedeelde (elektrische) bakfietsen (‘cargobikes’).

  • Gewone deelfietsen (al dan niet elektrisch).

  • Busverbinding in of vlakbij de wijk

 

B. Maatregel om autogebruik van bezoekers te beperken

  • Minder bezorgverkeer door een afgiftepunt voor pakketten (een pakketophaalpunt of een pakketkluis). Zie voor een pakketkluis bijv. het systeem van Izipack, https://izipack.nl/ ).

bottom of page