top of page

Nieuwe planning Parklaan

De nieuwe planning van de aanleg van de Parklaan is bekend.


Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

De komende tijd staan er diverse voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het noordelijke deel van de Parklaan (bij onze wijk) op de planning:

  • De aannemer van de nutsbedrijven is in juni gestart met het verleggen van kabels en leidingen in het noordelijke deel van de Parklaan. Bewoners in de buurt van deze werkzaamheden worden door de firma Visser & Smit-Hanab per brief geïnformeerd. Deze werkzaamheden duren waarschijnlijk tot in het najaar van 2022;

  • Halverwege augustus wordt de bomenkap in het noordelijk deel hervat. Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen om zorgvuldig met de aanwezige eekhoorns om te gaan. Ook hebben we een ontheffing om de aanwezige eekhoornnesten weg te halen. Daarmee kunnen we de laatste bomen kappen die nodig zijn om de voorbereidingen op de aanleg van het noordelijke deel te hervatten;

  • Na de bomenkap wordt het laatste deel van het noordelijke deel van de Parklaan gecontroleerd op niet-gesprongen explosieven en bodemverontreiniging;

  • Als deze werkzaamheden afgerond zijn, zal Van Gelder ergens in het najaar starten


met de aanlegwerkzaamheden van de Parklaan in het noordelijke deel.

Nieuws over Parklaan

Deze planning is gepubliceerd op de website van de gemeente over de Parklaan. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief van de gemeente over de aanleg van de Parklaan.


.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page