top of page
  • Foto van schrijverredactie

Buurt app

In Januari willen wij van start gaan met een buurtapp. In een buurtapp zitten buurtbewoners die functioneren als oren en ogen van de wijk en zo hun steentje bijdragen aan de sociale controle. ... Dan wordt dit gemeld via de buurtapp zodat iedereen in de wijk op de hoogte is. Het doel van de buurt app is het vergroten van het veiligheidsgevoel in de wijk.


Er zijn diverse varianten van de buurtap, die zich breder inzetbaar zijn, die ook kunnen worden ingezet om met andere buurtbewoners in contact te komen, spullen te ruilen/verkopen en is het zelfs mogelijk om reclames van bedrijven en winkels te laten zien.Ons doel is het streven naar de optie waarbij de veiligheid en alertheid op één staan, de overige zaken zijn niet aan de orde, daar zijn de lokale Facebook groepen voor. Tevens wordt er gekeken naar een variant waarbij de privacy van de bewoners op de eerste plek staat en alleen bewoners van de wijk Simon Stevin kunnen toetreden tot de app.


Er is nauw contact met de wijkagent, ook hij zal worden benadert wat zijn bevindingen zijn met het gebruik, wat zijn de voor- en nadelen en op welke wijze een dergelijke tool kan worden uitgerold in de wijk.


Om een goede keuze te kunnen maken, komen wij graag in contact met een aantal wijkbewoners die hier medewerking aan willen verlenen. U wordt dan met uw mobiele nummer toegevoegd aan de app en ontvangt, op sommige momenten een berichtje, tevens zal er op een willekeurig moment een test worden gedaan, waarbij om uw aanwezigheid wordt gevraagd op een bepaalde plek in de wijk. Elementen zoals bereik, nauwkeurigheid en wijze van informatieverstrekking zullen dan worden getoetst. Uiteindelijk zal er mede op basis van uw input een keuze worden gemaakt voor welk systeem wordt gekozen.


Ook wordt er gekeken op welke wijze het project Waaks (hetgeen al op vele plekken in Nederland zeer succesvol is) kan worden meegenomen in het app project.


Lijkt het u leuk om mee te denken met de introductie van de app en bent u bereid hieraan een bijdrage te leveren door uw mobiele nummer beschikbaar te stellen, dan kunt u een mail sturen aan info@platformsimonstevin.nl , u zult dat via onze werkgroep Verkeer en Veiligheid verder worden geïnformeerd.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page