top of page
  • Foto van schrijverredactie

De militaire geschiedenis levendig houden!

De Militaire aanwezigheid is mede bepalend geweest voor de ontwikkeling van het dorp Ede. In 1914 was er al een belangrijke rol weggelegd voor Ede wat betreft de mobilisatie van het veldleger voor de Eerste wereldoorlog. En de militaire tijdslijn loopt door tot 2012, het jaar waarin het Garnizoen vertrok uit Ede. Een rijke geschiedenis was geboren waarin duizenden militairen het dorp Ede herkennen als een belangrijk moment uit hun leven.


In de tweede wereldoorlog waren het vooral de verzetshelden die veel weerstand boden tegen het Duitse leger. Hun namen staan straks voor eeuwig op verschillende straatnaambordjes op het Simon Stevin terrein, een zichtbare geschiedenis voor iedereen die er komt te wonen!


Bronfoto: Platform Militaire Historie Ede (www.platformmhe.nl) Evacuatie Ede / foto genomen op de Otterloseweg


Het Platform Militaire Historie Ede richt zich op vier kerntaken:


Kennisbeheer: verzamelen historische foto's en ander beeldmateriaal

Databeheer: Het veilig stellen van historische documenten en beeldmateriaal, tevens van analoog omzetten naar digitaal zodat het bewaard blijft voor de komende generaties

Projectondersteuning: ondersteuning bieden, meedenken in projecten, een actieve rol bij lezingen en excursies.

Vrijwilligersbeheer: Het platform werkt enkel met vrijwilligers, deze worden ingezet bij herdenkingen en ter ondersteuning bij activiteiten en evenementen.


verder stelt het zich ten doel de rijke, militaire historie van Ede te documenteren en toegankelijk te houden. U kunt bij het Platform Militaire Historie Ede terecht voor informatie, ondersteuning, gastlessen, excursies en tentoonstellingen. Het platform is binnen de gemeente Ede het aanspreekpunt voor zaken die de militaire historie van Ede betreffen.


De website laat een mooi beeld zien van de betrokkenheid van het Platform om de geschiedenis van "Ede ruim 100 jaar als garnizoensplaats" levendig te houden. Complimenten voor de wijze waarop deze groep vrijwilligers de rijke geschiedenis levendig houden en het "verhaal" niet verloren laten gaan!


Meer informatie kunt u vinden op : www.platformmhe.nl


Fotomateriaal in dit item is afkomstig van de website Platform Militaire Historie Ede


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page