Denk om de medebewoners!

Regelmatig krijgen wij vragen binnen van bewoners over het (bouw)verkeer dat het Simon Stevin terrein ziet als een formule 1 circuit. Vooral na werktijd, lijkt het wel een strijd wie als eerste de Nieuwe Kazernelaan bereikt, zonder de maximale snelheid van 30 km/h in acht te nemen.De afgelopen dagen hebben een aantal leden van het Platform de situatie nader bekeken en is besloten een brief op te stellen die gestuurd is aan alle bouwbedrijven met het verzoek, mede met de aanstaande zomervakantie, de medewerkers te vragen, de snelheid te minderen. De overlast is het grootst op de Piet Romboutlaan en Didi Rooslaan.


Door de wirwar van geparkeerde auto's en het (nog) ontbreken van een specifieke speelplek voor kinderen, maakt het de situatie extra onveilig en ontbreekt het overzicht doordat auto's overal langs de weg worden geparkeerd.Samen kunnen we de wijk, beter, mooier en vooral veiliger maken, dus houd uw snelheid in de gaten.


Tot slot zullen wij de Gemeente vragen om onveilige situaties (zoals het plaatsen van hekken met doeken en uitingen van bedrijven erop) onder de aandacht te brengen bij de bedrijven en het aantal onoverzichtelijke plekken tot een minimum te beperken!0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Neem contact op met het Platform:

Werkgroep Groen & leefbaarheid

groenenleefbaarheid@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Veiligheid & verkeer

veiligheidenverkeer@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Activiteiten & evenementen

activiteitenenevenementen@platformsimonstevin.nl

Projecten:

Huis ter Hei

De Verbinding

De Sysseltse Lanen

De Sysseltse Droom

Wonen met Statuur

Officiersdorp

Vredekwartier

Bloemkwartier

De Parkwachter

Wonen aan de Bosrand Ede

Heidestad

Algemene informatie;

info@platformsimonstevin.nl

© 2021 Platform Simon Stevin