Domicilie makelaars doneert AED voor Simon Stevin terrein!

Afgelopen woensdag, 7 november was er een besloten bijeenkomst van het Platform Simon Stevin. Ruim 18 toekomstige bewoners van verschillende projecten hadden zich aangemeld en is er gesproken over verschillende onderwerpen die momenteel spelen op het terrein en zijn er een aantal subgroepen gestart die zaken die ons toekomstige bewoners aangaan verder uit te diepen. Eén van die subgroepen is Verkeer en Veiligheid, en in het kader van dat onderwerp kregen wij bezoek van Dennis van de Heuvel van domicilie Makelaars met een bijzonder en waardevolle cheque.De betrokkenheid van Domicilie is groot bij het Simon Stevin terrein, projecten zoals Vredekwartier, Huis ter Hei, Bloemkwartier en de Sysseltse Lanen zijn via hun kantoor verkocht. Dennis merkt op dat door deze betrokkenheid er een goede band ontstaat tussen zowel de bewoners als het Platform, dat in hun geval ook weer heeft bijgedragen aan de verkoop. Waar Domicilie de brochures en de informatie over de woningen duidelijk in kaart bracht, gaf het Platform meer inzicht in wat er op het terrein allemaal gebeurt en neemt iedereen mee in zijn/haar project.Naast het zakelijke aspect, vindt Domicilie Makelaars het ook belangrijk iets terug te doen in het kader van veiligheid. Daarom is gekozen voor een nieuw AED apparaat dat straks een centrale plek gaat krijgen op het terrein.


Er klonk luid applaus toen de cheque werd overhandigd, wij zijn met recht trots op dit mooie gebaar! Domicilie Makelaars hartelijk dank!

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Neem contact op met het Platform:

Werkgroep Groen & leefbaarheid

groenenleefbaarheid@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Veiligheid & verkeer

veiligheidenverkeer@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Activiteiten & evenementen

activiteitenenevenementen@platformsimonstevin.nl

Projecten:

Huis ter Hei

De Verbinding

De Sysseltse Lanen

De Sysseltse Droom

Wonen met Statuur

Officiersdorp

Vredekwartier

Bloemkwartier

De Parkwachter

Wonen aan de Bosrand Ede

Heidestad

Algemene informatie;

info@platformsimonstevin.nl

© 2021 Platform Simon Stevin