• redactie

Extra bouwinritten en betere fietspaden

Veiligheid staat voorop, gelukkig ziet de Gemeente Ede dat ook in en neemt geen afwachtende houding in als het gaat om dit belangrijke onderdeel. De huidige bewoners moeten nu al op een veilige manier van en naar de kazerneterreinen kunnen via de kazernelaan. Er komt een vrijliggende fietspad langs de Syssel

tse laan met een goede oversteek van de Nieuwe Kazernelaan en bij de Elias Beekman komt aan de westkant een fietspad.


Het betreft hier een tijdelijke oplossing, zodra de Parklaan wordt aangelegd zullen deze twee voorzieningen worden opgeheven of op een andere manier worden ondergebracht in het hele plan.


Tevens komen er aparte bouwinritten, dit om het woon en bouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden. Dat verkleint de kans op ongelukken en zorgt voor een goede balans in het verkeer.0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Neem contact op met het Platform:

Werkgroep Groen & leefbaarheid

groenenleefbaarheid@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Veiligheid & verkeer

veiligheidenverkeer@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Activiteiten & evenementen

activiteitenenevenementen@platformsimonstevin.nl

Projecten:

Huis ter Hei

De Verbinding

De Sysseltse Lanen

De Sysseltse Droom

Wonen met Statuur

Officiersdorp

Vredekwartier

Bloemkwartier

De Parkwachter

Wonen aan de Bosrand Ede

Heidestad

Algemene informatie;

info@platformsimonstevin.nl

© 2021 Platform Simon Stevin