Geef je op voor Schone Helden

Vele handen maken licht werk. Dat is al 4 keer gebleken. Met veel wijkbewoners, jong en oud, de mouwen opstropen en de wijk opruimen. Soms ondankbaar, zeker waar het afval van de bouw betreft. Maar met zijn allen is het gezellig werk en een schone wijk geeft echt voldoening. En extra mooi nu steeds meer delen prachtig aangeplant worden door de gemeente.

Zodra we klaar zijn wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.


Doe dus mee! Om 9.00 uur verzamelen we bij de speeltuin tegenover De Verbinding (hoek Piet Romboutlaan en Henk Wildenburglaan).


Vanuit het Platform worden vuilniszakken, knijpers en overige materialen beschikbaar gesteld. We regelen aanhangwagens en een container voor alle grofvuil en vuilniszakken.


Geef je op met behulp van bijgaand formulier. Daarbij kun je ook opgeven als je nog een ..... of een .... beschikbaar hebt. Tot de 29e ?

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Neem contact op met het Platform:

Werkgroep Groen & leefbaarheid

groenenleefbaarheid@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Veiligheid & verkeer

veiligheidenverkeer@platformsimonstevin.nl

Werkgroep Activiteiten & evenementen

activiteitenenevenementen@platformsimonstevin.nl

Projecten:

Huis ter Hei

De Verbinding

De Sysseltse Lanen

De Sysseltse Droom

Wonen met Statuur

Officiersdorp

Vredekwartier

Bloemkwartier

De Parkwachter

Wonen aan de Bosrand Ede

Heidestad

Algemene informatie;

info@platformsimonstevin.nl

© 2021 Platform Simon Stevin