top of page
  • Foto van schrijverredactie

Lage waterdruk en hoe nu verder?

In totaal hebben wij op onze basis van onze oproep van twee weken geleden, 40 reacties mogen ontvangen van bewoners van de wijk Simon Stevin die een lage waterdruk ervaren. Vooral op het moment dat er op meerdere plekken in de woning water wordt gevraagd, wordt de druk lager en vooral in de douche en bij het sproeien van de tuin wordt een nog lagere druk ervaren.


Dank voor de input die wij hebben mogen ontvangen, sommige compleet met beeldmateriaal, metingsrapporten en gespreksverslagen die zijn gevoerd met Vitens.


Hoe nu verder?


Bouwbedrijf Kelderman heeft de afgelopen periode frequent wat metingen laten uitvoeren en ook voor de komende twee weken staan er nog wat metingen op het programma door een bedrijf die hierin is gespecialiseerd. Gezien het feit dat alle projecten en ook de vrije kavels een waterdruk probleem ervaren, is er geen sprake van een probleem bij één project. De metingen zullen verder worden uitgebreid om vanuit verschillende hoeken duidelijkheid te krijgen of er nog onderliggende afwijkingen zijn in waterdruk.


Vanuit de kerngroep zal er een afvaardiging, samen met wat een paar bewoners die hebben aangegeven mee te willen denken aan een gedegen plan van aanpak (deze mensen worden door ons nog benadert), worden samengesteld. Naast bouwbedrijf Kelderman, die al heeft aangegeven aan te willen sluiten, sluiten ook andere partijen aan, mede ook omdat de waterdruk een probleem is wat bij veel (nieuwe) woning bezitters terugkomt als aandachtspunt na oplevering.


Zodra er een goed onderbouwd verhaal ligt, zal er een afspraak worden gemaakt met Vitens om de ervaringen en resultaten te delen.


Via de website houden wij u op de hoogte van de vorderingen!0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page