top of page
  • Foto van schrijverredactie

Ruim 800 handtekeningen!


Op onze website hebben wij op 21 november een bericht geplaatst inzake de geplande bomenkap aan de Sysseltse Laan. Een groot aantal bomen zijn in dusdanige staat dat behoud ervan de komende jaren gevaar kan gaan opleveren en op de termijn de gehele laan dreigt te verdwijnen.In samenspraak met SME heeft de Gemeente Ede een plan uitgewerkt dat resulteert in de kap van 64 bomen in de eerste fase en een jaar later de resterende. Ter compensatie worden er jonge beuken aangeplant die een lange tijd nodig hebben om te volgroeien en het huidige beeld deels te herstellen.


Een groep bewoners van de wijk Elias Beekman en Simon Stevin hebben zich verenigd en de vraag gesteld aan de Gemeente Ede, waarom er niet met de direct omwonende is gesproken om te komen tot andere inzichten en wellicht andere indeling van fases waarin dit plan kan worden uitgewerkt.


Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, echter de wijze waarop en daarmee rekening houdend met de verschillende verkeersstromen en mogelijk behoud van huidige bomen had men graag vooraf besproken met de Gemeente. Gelukkig is er geen verband met de bomenkap voor verkoop of gebruik biomassa, dat moet duidelijk zijn, het gaat om herstel van de laan met bomen.


De werkgroep Behoud Sysseltse Lanen is daarom gestart met een petitie die kan worden ondertekend op https://www.petitie24.nl/petitie/3437/red-de-monumentale-beuken-aan-de-sysseltse-laan


De werkgroep Groen en Leefbaarheid (groenenleefbaarheid@platformsimonstevin.nl) van het Platform Simon Stevin is geïnformeerd over de rol van deze op zichzelf staande werkgroep Sysseltse Lanen en zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.


Zodra er relevante ontwikkelingen zijn zullen wij deze delen via onze website!


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page