top of page
  • Foto van schrijverredactie

Start woonrijp maken wijk Simon Stevin

De wijk Simon Stevin krijgt meer en meer vorm met prachtige woningen. Daarbij hoort ook een mooie afwerking van de openbare ruimte. De openbare ruimte is op dit moment nog een bouwterrein, maar dat gaat veranderen. We infomeren u in dit artikel over wat we gaan doen, wat er vast ligt, wanneer de werkzaamheden beginnen, hoe de bouwroutes lopen en hoe het vervolgproces eruit ziet. Hoe ziet Simon Stevin er nu uit? De Simon Stevin Kazerne is nu officieel een bouwterrein. Straten zijn functioneel ingericht, zodat er zwaar bouwverkeer doorheen kan rijden. Daarnaast zijn de parken nog niet aangelegd en vindt u ook nog geen nieuwe bomen en parkeerplaatsen langs de tijdelijke straten. Wat gaan we doen? We komen nu in een fase waarin we bepalen welke delen van de wijk we ‘woonrijp’ kunnen maken. Het zogenoemd ‘woonrijp maken’ van een wijk gaat bijvoorbeeld over het aanleggen van definitieve straten, stoepen en parkeervakken en het planten van bomen. Op die manier wordt de wijk steeds meer een echte woonwijk. Het inrichtingsplan dat door de gemeenteraad werd vastgesteld op 28 juni 2018 is ons uitgangpunt bij de inrichting van de openbare ruimte. We maakten dit inrichtingsplan in nauwe samenwerking met verschillende partijen, bijvoorbeeld met ontwikkelaars en hun architecten. Ook werkten we de plannen uit met ecologen, waterdeskundigen, landschapsontwerpers en stedenbouwers. Op 25 september 2019 hebben we tijdens een informatieavond het inrichtingsplan gepresenteerd. Hierbij waren veel (toekomstige) bewoners van de wijk aanwezig. Wat ligt er vast? Dit inrichtingsplan vormt ons uitgangspunt voor het maken van definitieve plannen voor de inrichting van de Simon Stevin Kazerne. Soms is deze definitieve inrichting al vastgelegd in overeenkomsten met ontwikkelaars. Voor andere plekken, zoals het exercitieterrein, werken we het ontwerp nu verder uit. Het inrichtingsplan is leidend voor de manier waarop de openbare ruimte eruit gaat zien. Wanneer beginnen de werkzaamheden? Eind 2020 starten we met de eerste werkzaamheden. We starten met het groen in de wijk: delen van het Bos- en Heidepark en de groene inrichting rondom de Verbinding en de Parkwachter. We realiseren onder andere speelvoorzieningen, wandelpaden en nieuwe bomen.


Vervolgens is in het eerste kwartaal van 2021 het noordoosten van de kazerne, rondom de Cornelis Verduijnstraat, het Piet Smithof en het Egbert Veenhof, aan de beurt. Deze straten maken we helemaal woonrijp. We leggen definitieve straten en trottoirs aan, zorgen voor goede afwatering van water en zorgen voor het groen tussen de huizenblokken.

Na de aanbesteding weten we meer over de planning van de aannemer en welke fasering geldt. Bijvoorbeeld welke straat als eerst aan de beurt is of wanneer de bomen precies worden gepland. Zodra we meer weten, informeren we omwonenden door middel van brieven over deze gedetailleerde planning. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 starten we stapsgewijs met de rest van de wijk. Hierover vertellen we meer in toekomstige nieuwsbrieven. Nieuwe bouwroutes Er gaat geen bouwverkeer meer door de straten wanneer deze definitief zijn ingericht. Dit betekent dat we in de buurt van de straten waar we als eerst aan de slag gaan, maatregelen nemen om bouwverkeer om te leiden. Steeds meer projecten worden opgeleverd, dus er is gelukkig steeds minder sprake van (zwaar) bouwverkeer door de wijk. De grond voor het project Heidestad en de vrije kavels van de Sysseltse Droom wordt gereed gemaakt voor bouw. Als hier ook tijdelijke straten liggen, willen we de bouwroute verplaatsen naar de Didi Rooslaan. We gaan bewoners die langs huidige en toekomstige bouwroutes wonen apart informeren over de routes. Ook via de nieuwsbrief en nieuwsberichten op de website geven we hierover informatie. Meer informatie?   Zoals gezegd informeren we omwonenden op tijd over de planning van de aanleg van de openbare ruimte en wat daarbij komt kijken. Ook lichten we de plannen voor de openbare ruimte in de buurt van uw woning of nog te kopen woning graag toe, als u daar behoefte aan heeft. We verwachten u in het najaar uit te nodigen voor een online of offline informatiebijeenkomst. Vanwege het coronavirus weten we nu nog niet in welke vorm we elkaar kunnen ontmoeten. Hierover hoort u later meer.

Bovenstaand bericht is opgemaakt door de Gemeente Ede en op 10 juli verspreid via de nieuwsbrief voor bewoners van de wijk Simon Stevin.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page