top of page
  • Foto van schrijverredactie

Tijdelijk trapveldje bijna gereed!

Op het terrein van Simon Stevinkazerne staat in het definitieve ontwerp een trapveldje opgenomen.

Omdat de totstandkoming van alle definitieve speelvoorzieningen nog wel een aantal jaar kan duren, kijken de gemeente en het platform voortdurend naar mogelijkheden om tijdelijk voorzieningen te plaatsen en te behouden.Dit is geen eenvoudige klus, omdat er rekening gehouden moeten worden met delen van de wijk waarin nog druk gewerkt wordt.

Immers wonen er op dit moment al een behoorlijk aantal kinderen in de wijk en is er behoefte, ook door (groot)ouders uitgesproken om ergens veilig te kunnen spelen.

Mogelijk maken u en/of uw kinderen al gebruik van de tijdelijke speelplekken in het Bospark (Piet Romboutlaan) of in het Heidepark (Rijk Tigelaarstraat).

Dit zijn voorzieningen voor wat jongeren kinderen. Voor de wat oudere kinderen werd er nog een voorziening gemist, namelijk een trapveldje.In het definitieve ontwerp m.b.t. speelvoorzieningen staat een trapveldje opgenomen in de wijk. Samen met de gemeenten is bekeken of dit trapveldje eerder gerealiseerd kan worden.

Helaas is dit niet mogelijk vanwege o.a. verplanting van bestaande struiken en planten op deze locatie. Ook is er tevergeefs gekeken naar een alternatieve locatie voor een tijdelijk trapveldje op het Simon Stevin.Even leek het op te houden, maar gelukkig kwam de gemeente met een mogelijke optie op de Elias Beeckmankazerne. Het betreft een locatie naast de Sysselt, waar ook een tijdelijke speelvoorziening staat.


Via de doorsteek naar de Elias Beeckmankazerne is het trapveldje voor de kinderen woonachtig op de Simon Stevinkazerne goed bereikbaar.

Naar aanleiding hiervan is er een constructief overleg gevoerd tussen de gemeente, het buurtcomité Elias Beeckman en het platform Simon Stevin. Ook zijn direct aanwonenden benaderd middels een peiling.


Hieruit is unaniem “geen bezwaar” afgegeven. Uit gesprekken met buurtbewoners bleken sommige kinderen van Elias Beeckman al op de betreffende locatie te voetballen.

Al met al een win-win situatie voor de periode van 1 tot 2 jaar, tot aan de definitieve trapveldje op de Simon Stevinkazerne is gerealiseerd.


We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat het tijdelijk trapveldje bijna gereed is. De goaltjes en bankjes zijn al deels geplaatst.


Uiteraard zijn we voornemens om het trapveldje feestelijk te openen door middel van een toernooitje voor de kinderen, mits dit binnen de Corona-maatregelen past.