top of page
  • Foto van schrijverredactie

Update: bouwroutes wijk Simon Stevin

In de wijk is men onlangs van start gegaan met een aantal bouwprojecten zoals 'Aan de Bosrand' en bij een aantal vrije kavels. Ook bij 'Heidestad' is men nog druk in de weer en dit brengt uiteraard bouwverkeer met zich mee, wat overlast kan veroorzaken. Helaas is dit een van bijkomstigheden van een wijk in aanbouw, waarvan sommige bewoners al ruim 2,5 jaar mee van doen hebben.Afgelopen week zijn hier veel reacties op binnengekomen. Dit hebben we in ons periodiek overleg met de gemeente - wat toevallig vandaag plaatsvond - kenbaar gemaakt. Vanuit de gemeente zijn met de bouwbedrijven afspraken gemaakt over de te volgen bouwroutes, zie ook de eerdere berichtgeving). Ook staan er vanaf de N224 en in de wijk zelf borden om het bouwverkeer de voorgeschreven route te laten volgen. Echter blijkt in de praktijk dat een deel van het bouwverkeer deze route niet volgt. De gemeente heeft toegezegd binnenkort met deze bouwbedrijven wederom in gesprek te gaan met als doel de situatie te verbeteren.


Vanuit het platform blijven we de situatie volgen en zullen we de gemeente van de situatie op de hoogte houden. Als platform kunnen we deze signalen doorgeven, de handhaving ligt bij de gemeente. Afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt is het aan de gemeente om tot handhaving of andere maatregelen over te gaan. Naast Heidestad fase 3 en op het braakliggende terrein tussen de Didi Rooslaan en Henk Wildenburglaan, moet er nog gebouwd worden, dus voorlopig zal er nog bouwverkeer aanwezig zijn. De inschatting is dat begin 2023 deze projecten worden opgeleverd waarmee dan ook de laatste bouwprojecten ten einde komen. Het laatste wat dan nog rest is het woonrijp maken van de laatste stukken van onze wijk.


Voor vragen over het Verkeer & Veiligheid in de wijk: veiligheidenverkeer@platformsimonstevin.nl

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page