top of page
  • Foto van schrijverredactie

Update waterdruk in de wijk

Naar aanleiding van de problemen met de drinkwatervoorziening die men in onze wijk ervaart heeft Platform Simon Stevin, samen met andere bewonerscommissies van de kazernewijk, de afgelopen tijd meerdere gesprekken gevoerd met Vitens. Deze gesprekken zijn constructief geweest en hebben er toe geleid dat de aandacht voor de wijken op de kazerneterreinen groter is geworden. We zijn blij dat we elkaar hebben weten te vinden.Vitens kijkt op dit moment wekelijks specifiek naar de klantmeldingen uit onze wijken en zorgt ervoor dat deze direct worden doorgegeven aan de technische teams. Op dit moment en in de afgelopen maanden is door Vitens gewerkt aan de verbetering van de drinkwatervoorziening in Ede en in de Kazernewijk in het bijzonder. Het gaat onder meer om het vergroten en vervangen van leidingen, het versterken van pompinstallaties (opjagers) en het aanleggen van een dikkere transportleiding voor wateraanvoer. Alles is erop gericht om problemen, zoals die zich met name vorig jaar hebben voorgedaan (o.a. door piekverbruik), in de toekomst te voorkomen.


Alle werkzaamheden van Vitens zijn te checken op www.waterstoring.nl. Bij vragen of het melden van lekkages kunt u contact opnemen met Vitens Storingen: 0800-0359

Op dit moment zijn ook nog werkzaamheden zichtbaar in de Generaal Chasséelaan en de Eikenlaan. Ook deze maken onderdeel uit van het totaalplan voor Ede om waterdrukproblemen op te lossen en storingen te voorkomen. Het werk wordt in etappes uitgevoerd in de desbetreffende straten. Bewoners kunnen hier tijdelijk overlast van ondervinden, omdat er in de stoep voor het huis wordt gegraven. En omdat de waterlevering kort wordt onderbroken om de nieuwe leidingen op de huizen aan te sluiten. De betrokken bewoners worden hierover minimaal twee dagen van te voren over geïnformeerd.


Volgens Vitens is alles erop gericht om voor de zomer het drinkwatersysteem in en rondom de Kazernewijk op orde te hebben.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page