top of page
  • Foto van schrijverredactie

Update werkgroep Veiligheid en Verkeer

In het nieuwsbericht van 23 november stonden een aantal onderwerpen betreffende verkeer en veiligheid in de wijk. Begin december heeft de werkgroep verkeer & veiligheid een gesprek gehad met het projectbureau welke o.a. voor het Simon Stevin terrein verantwoordelijk is voor het realiseren van de wijk. Hieronder volgt over een aantal zaken een update:


Oversteekplek Sysseltselaan - Nieuwe Kazernelaan

Eind november is men begonnen met het realiseren van deze oversteekplek. Na de feestdagen zal men verder gaan met het aanleggen hiervan met als doel om deze eind januari volledig gereed te hebben. Op de Nieuwe Kazernelaan komen, naast de waarschuwingsborden die er al staan, vooralsnog geen tijdelijke verkeersremmende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een 'chicane-oplossing' door middel van betonblokken zodat het verkeer snelheid verminderd. Echter heeft men ook aangegeven dit te willen heroverwegen indien hier vanuit de wijk een sterke behoefte aan is. Dus laat het ons weten als u hier een idee over hebt!Straatverlichting

De werkgroep V&V heeft alle (defecte) verlichtingspunten in kaart gebracht en besproken met het projectbureau. Men street ernaar om voor de feestdagen de straatverlichting op orde te hebben. Dit betekent dat de meeste kapotte armaturen vervangen zullen worden en ook bij de ingang Elias Beeckman - Simon Stevin zal de verlichting worden verbeterd. Naarmate de inrichting van de wijk verder gestalte krijgt, zal de Piet Romboutlaan als eerste de definitieve verlichting krijgen in de loop van 2020 is de verwachting.


Fietsroutes en verkeer

De doorsteek tussen de Elias Beeckman en Simon Stevin zal naar verwachting voor eind januari gereed zijn. Hiermee komt er voor het fietsverkeer een veiligere verbinding bij. Daarnaast verwacht men dat bij het opleveren van de 'Sysseltse lanen' en 'De verbinding' de Piet Romboutlaan een stuk minder bouwverkeer te vewerken krijgt en dit een betere fietsroute wordt. Ook met 'het officiersdorp' dat eind 1e kwartaal opgeleverd wordt zal hier het bouwverkeer afnemen. Anderzijds zal het bouwverkeer naar 'Statuur' toenemen daar men reeds gestart is met de voorbereidende bouwwerkzaamheden. De gemeente heeft overleg met de bouwbedrijven om dit bouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het overige verkeer. Daarbij zal ook de weg langs 'Statuur' tussen de kruising Piet Romboutlaan - Wiesje Boonzaaijerstraat tot aan de 'rotonde' bij de ingang Elias Beeckman worden afgesloten voor verkeer om een betere scheiding tussen bouw en overige verkeer te krijgen.


Tot zover deze update over een aantal verkeerszaken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, horen wij graag uw reactie via veiligheidenverkeer@platformsimonstevin.nl

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page