top of page
  • Foto van schrijverredactie

Update werkgroepen Platform Simon Stevin

Op 6 oktober jl., was er een bijeenkomst van de werkgroepen van het Platform Simon Stevin bij Pannenkoekenhuis de Langenberg. Doel van deze avond, het nader kennismaken van de verschillende werkgroepen en de vrijwilligers onderling. Met verschillende presentaties door de leden van de werkgroepen, kreeg men een beeld van de verschillende projecten die er lopen en aanstaande zijn. Dit alles met doel om de contacten met alle partijen waarmee het Platform contact heeft nader toe te lichten. Op deze avond waren namens de Gemeente Ede, Frederik Geerink (Gebiedsmanager) en Bart ter Steege (directievoerder / wijkbeheer) aanwezig om hun werkzaamheden, ondersteunend aan de wijk toe te lichten.


Hieronder een korte toelichting van de besproken punten per werkgroep:


Verkeer en Veiligheid

Gerealiseerd: Bebording “Gas terug”, tijdelijke drempels, verlichting in de wijk (doorlopend proces), toestand wegdek (doorlopend proces), victor veilig, bouwroutes, AED’s in de wijk, Parklaan (oversteek / fietsvoorzieningen), veilige buurt app (>175 deelnemers), duurzame mobiliteit.


Lopende projecten: Openbare verlichting, tijdelijke voorzieningen op donkere plekken in de wijk, parkeren langs de weg, parkeervoorzieningen nu en in de toekomst, ecologische verlichting fietspad Sysseltse Laan (gepland najaar 2021), oversteekplaats schoolgaande kinderen en fietsverbindingen van en naar de wijk.

Omtrent duurzame mobiliteit: Mogelijkheden elektrische deelauto’s en laadpalen, mogelijkheden voor mobiliteitshub (o.a. pakketkluis)


Initiatieven: Onder de aandacht van bewoners en overige verkeer, de snelheid max 30 km/h. In overleg met wijkagent kijken naar publieksvriendelijke acties. Project Waaks, boef in de wijk. Preventievoorlichtingsavond i.s.m. politie en gemeente.Groen en Leefbaarheid

Gerealiseerd: Schone Helden, Hondenpoep (faciliteren van afvalbakken bij ingang sysselt), input aan gemeente inzake inrichting onderdeel groen voor de wijk.

Lopende projecten: Collectief groene daken, groen inrichting van de wijk, her-plant bomen, aanleg groen en voorziening instandhouding insecten e.d., monitoring kwaliteit bestaand groen, uitwisseling met project bomenkap Sysseltse Lanen, voortzetting Schone Helden.
Sport en Spelen

Gerealiseerd: Eerste bewonersparticipatie binnen de Gemeente Ede voor het plan inzake inrichting van speelplekken in de wijk en natuurlijke spelaanleidingen. De gemeente heeft de kaders geschetst en werkgroep dit samen met de bewoners uitgewerkt. Uitgewerkt op leeftijdsniveau, realisatie tijdelijke speelplekken in de wijk, meegedacht over de natuurlijke elementen, op basis van budget plan opgesteld en na toetsing gemeente akkoord bevonden voor realisatie.


Deze werkgroep gaat samen met de werkgroep activiteiten en evenementen.Activiteiten en evenementen

Gerealiseerd: Vossenjacht, Vertier in de wijk editie 2020, Puro in de wijk (2x), foodtrucks, Wildwandeling, samen met werkgroep groen en leefbaarheid Schone Helden, Oliebollenborrel 2019, presentje aan de wijk in 2018, 2019 en 2020.


Lopende projecten: werven van meerdere vrijwilligers die kunnen bijspringen tijdens activiteiten en evenementen. Met sportservice Ede verder inhoud geven aan een beweeg parcours in de wijk en voor de kinderen (twee) wekelijks organiseren van sport/spelactiviteit met als hoofddoel bewegen en doorstroom naar verenigingen.


Ambities: Meer budget voor de organisatie van activiteiten en evenementen vanuit donaties of giften. Ede Doet cheque inzetten voor realisatie van specifieke onderdelen en of voorzieningen in de wijk. Eén keer per jaar een groot buurt/wijkfeest voor jong en oud.


Marketing & Communicatie

Gerealiseerd: website beheer, onderhoud van de verschillende communicatiekanalen. Contacten met gemeente (projectbureau, wijkregisseur, wijkbeheer, projectleider(s) en wethouder) Eerste aanspreekpunt voor mail van de wijk. Verwerken van aanmeldingen activiteiten en uitzetten van vragen bewoners naar werkgroepen en of gemeente.


Als platform zijn we trots wat we in 4 jaar tijd hebben weten te realiseren en wat er allemaal nog komen gaat. 5 werkgroepen met in totaal 17 actieve deelnemers die allemaal met hun eigen visie, expertise en inbreng meedenken over de wijk in wording. Veelal gevoed met informatie uit de wijk van andere wijkbewoners. Vrijwilligerswerk dat op sommige momenten veel verder gaat dan dat, alles in het belang van een leefbare en veilige en vooral gezellige wijk. Zowel wijkbeheer en de gebiedsmanager waren zeer te spreken over de wijze waarop elke keer weer op constructieve wijze de gesprekken met hun en de overige afdelingen van de gemeente worden gevoerd.


Daar zijn we best trots op! De vraagstukken die op dit moment breed spelen zijn, in welke vorm we het Platform verder laten gaan, hoe kunnen we het percentage van wijkbewoners dat we vertegenwoordigen verder vergroten richting overige partijen om zaken voor de wijk gerealiseerd te krijgen en handjes.


Hoe krijgen we meer handjes die ons willen en kunnen helpen met activiteiten, vraagstukken en vooral op communicatievlak richting de bewoners. Opgeven is makkelijk via de button op de homepagina van deze website. Geef duidelijk aan waarvoor wij u mogen benaderen en wanneer!


Heeft u vragen over bovenstaande tekst of een specifieke vraag voor een werkgroep, neem gerust contact op via onderstaande emailadressen:


Aanmelden als vrijwilliger of wanneer wij u mogen benaderen bij een specifiek vraagstuk, denk hierbij aan iets juridisch, verkeersveiligheid enz, meld u aan via onze homepagina (knop vrijwilliger)


Wij kijken terug op een geslaagde avond, medio eerste kwartaal 2022 is het voornemen een bijeenkomst te organiseren voor alle bewoners van de wijk. Meer informatie volgt op termijn!0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page