top of page

Verhuizing eco gebied!

Heeft u ons interview bekeken met Coen Knotter, veld ecoloog en verantwoordelijk voor de goede overgang van natuurgebied naar bouwterrein op het Simon Stevin. Met vol passie verteld hij zijn verhaal over de zandhagedissen en hazelwormen die hij heeft gevangen op het toekomstige bouwterrein van het project Puur op de Heide. Een bijzonder leefgebied wat een nieuwe bestemming krijgt in de buurt van Juffrouw Tok.


Op 7 mei is er een begin gemaakt met het afplaggen van dit stuk grond. Een zeer zorgvuldige klus waarbij zo min mogelijk het natuurlijk evenwicht moet worden verstoord.Maar wat is nou precies een eco gebied: Deze gebieden zijn bedoeld als leefplek voor vele planten- en diersoorten, waar ze rust, beschutting en voedsel vinden en waar ze soortgenoten treffen. Vanuit deze gebieden kunnen ze zich verspreiden over de omgeving. Bij nood kunnen dieren zich er weer ongestoord in terugtrekken. Dieren hebben een overzichtelijke dagtaak: eten vinden, zelf niet opgegeten worden, bescherming zoeken en in het voorjaar een soortgenoot vinden om zich voort te planten. Zonder beschermde gebieden in Nederland zouden vele soorten al zijn uitgestorven. Op landelijke schaal functioneert hiertoe de Ecologische Hoofdstructuur. Op lokaal niveau zijn groene zones als onze ECO-gebieden letterlijk van levensbelang.Deze nieuwe plek bij Juffrouw Tok krijgt dus een hele belangrijke functie, goed om te vernemen dat hier ook voldoende aandacht aan wordt besteed en de dieren een nieuwe omgeving krijgen waar ze ongestoord kunnen voortbestaan.0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page