top of page
  • Foto van schrijverredactie

Vitens werkt aan toekomstbestendige drinkwatervoorzieningen de Kazernewijk

In de laatste berichtgeving omtrent de lage waterdruk in de wijk is aangegeven dat er vanuit het platform aandacht is voor het onderwerp en dat er contact is opgenomen met bewoners en bouwbedrijven. We zijn blij te melden dat Vitens inmiddels met ons en andere buurtcomités van de kazerneterreinen contact heeft opgenomen om uit te leggen dat er werkzaamheden worden verricht om de problemen op te lossen. De oorzaak van de waterdruk ligt niet de wijk zelf, maar in de aanvoer van drinkwater naar de wijk. Hieronder volgt een toelichting van Vitens van de werkzaamheden in de komende periode.Op dit moment worden verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd om de drinkwatervoorziening in de Kazernewijk in Ede te verbeteren. Het gaat onder meer om het vergroten en vervangen van leidingen, het sterker maken van pompinstallaties en het aanleggen van een grote transportleiding voor extra wateraanvoer. Alles is erop gericht om in de toekomst drukproblemen en storingen (o.a. door piekverbruik) in de Kazernewijk te voorkomen.


Vitens werkt de komende periode in de van de Heutszlaan, Generaal Chassélaan en de Eikenlaan aan het vervangen van de leidingen. Hier komen “dikkere” leidingen te liggen, zodat de watertoevoer naar de wijk groter wordt. Dat moet de drukproblemen oplossen. Dit werk wordt in etappes uitgevoerd in de desbetreffende straten. Bewoners kunnen hier tijdelijk overlast van ondervinden, omdat er in de stoep voor het huis wordt gegraven. En omdat de waterlevering kort wordt onderbroken om de nieuwe leidingen op de huizen aan te sluiten. Deze werkzaamheden duren tot begin mei.


9 en 10 maart minder waterdruk

Vandaag 9 maart en morgen 10 maart, kan de waterdruk op een aantal plekken in de wijk minder zijn, omdat er gewerkt wordt aan de pompinstallaties (de opjagers), die het water door de wijk verspreiden. Ook deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening in de wijk.


Storingen voorkomen

Helaas hebben bewoners in de Kazernewijk in het afgelopen jaar regelmatig te maken gehad met storingen, door verschillende oorzaken. In de zomer van 2020 kwam het door piekverbruik vanwege de droogte. In het najaar door reguliere onderhoudswerkzaamheden. En onlangs nog door een spontane stroomstoring in één van de installaties. Besloten is om installaties en leidingen te vernieuwen om storingen in de toekomst te voorkomen.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios