top of page
  • Foto van schrijverredactie

Gesprek werkgroep Sysseltse Laan met wethouders

Bericht van de werkgroep Sysseltse Lanen . Deze werkgroep is een op zichzelf staand initiatief van omwonenden van de Sysseltse Laan wonende op het terrein van Elias Beekman en Simon Stevin.


Op woensdag 13 januari heeft de werkgroep Sysseltse Lanen een gesprek gehad over het beheerplan Sysseltse Laan met de gemeente en de projectmanager kazerneterreinen.


Er is in dit gesprek erkenning gegeven aan ons bezwaar dat we geen inspraak hebben gehad en het participatieproces niet goed is verlopen.

Ook hebben we gehoor gekregen voor ons verzoek om een onafhankelijke expert opnieuw naar het plan te laten kijken, waarin op ons uitdrukkelijk verzoek gekeken zal gaan worden of er een alternatief mogelijk is met zoveel mogelijk behoud van de nog gezonde beuken. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.Concreet gaan de gemeente en onze werkgroep nu samen op korte termijn een onafhankelijke expert kiezen. De uitvoering van het oorspronkelijke beheerplan zal on-hold worden gezet, wat inhoudt dat de projectleider de omgevingsdienst waar de kapvergunning is aangevraagd, hierover inlicht. Op zo kort mogelijke termijn wordt dan een onafhankelijke tweede mening over het beheerplan gevraagd, men verwacht 5 werkweken nodig te hebben om een conclusie te kunnen trekken.


De betrokkenheid van de buurt bij ons initiatief, jullie handtekeningen en de petitie hebben effect gehad. Er zal alsnog zorgvuldig worden gekeken naar alternatieven voor het beheerplan.0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven