top of page
  • Foto van schrijverredactie

Het wordt steeds mooier

Wat een stappen worden er gemaakt in de wijk, de kavels zijn op drie na allemaal verkocht bij de Sysseltse Droom. Heel even contact gelegd met de makelaar en die gaf aan dat het eigenlijk wel zeker is, dat diegene die nu de optie hebben, de kans om definitief tot aankoop over te gaan niet laten lopen.

Ondertussen wordt er druk gebouwd op een groot deel van de kavels, de diversiteit is groot! Van woningen met een rietenkap tot een soort van Tinyhouse en woningen die een extra duurzaam karakter hebben. Leuk om op een afstand dit traject te volgen...
Start bouw aan de Bosrand en bouwroutes


Wonen aan de Bosrand, 21 woningen op de meest unieke plek in de wijk met de Veluwe aansluitend aan je achtertuin. Waar het project Puur op de Heide het destijds niet haalde vanwege de prijsvorming, had het in deze tijd (lees nu drie jaar laten) zeker ook een succes kunnen zijn, echter heeft Bolton het stokje overgenomen en gaat volgende maand starten met de bouw van de woningen.


De bouw van dit project gaat zeker een jaar duren, dus zolang zullen de direct omwonende daar ook enig hinder van ondervinden. Dat zijn nadelen om te wonen in een wijk in opbouw, anderzijds kan de garantie worden meegegeven dat als het project is afgerond, men snel kan starten met de uitvoering van de definitieve inrichting en zal de Pieter van Varklaan er straks ook mooi uit gaan zien.


De straten die te maken krijgen met het bouwverkeer en onderdeel zullen zijn van de bouwroute zijn de Piet Rombout het deel tussen de Janny Laupman en het Bospark, de Janny Laupmanstraat, Henk Wildenburglaan, Ariën Thomassenstraat en de Barend Veenendaalstraat. Door de Pieter van Varklaan optisch te gaan versmallen, wordt gestreefd naar een éénrichtingsroute over dat deel.


De Egbert Veenhof, Piet Smithof en Cornelis Verduijnstraat zullen aan de kant van de Pieter van Varklaan worden afgesloten, hierdoor kunnen de bewoners enkel vanaf de Piet Romboutlaan bij hun woning komen en wordt door de afsluiting het inrijden van bouwverkeer ontmoedigd.


Tot slot wordt er nog nagedacht over de Wiesje Boonzaaijerstraat wat de beste optie is, ook aan één kant afsluiten of de weg dusdanig versmallen dat groot bouwverkeer er niet door kan. Wordt vervolgd...


Het woonrijp proces verloopt voorspoedig


Na regen komt.... dat moeten de medewerkers van Hoornstra en Loohorst zeker hebben gedacht de laatste weken. Was het eerst een pak sneeuw dat mogelijk voor vertraging zou kunnen gaan zorgen, ging de zon ineens schijnen en werd het 20 graden? Zowel Maart en April doet wat hij wil!

Toch hebben deze contrasten van weer geen invloed gehad op de definitieve aanleg van de bestrating bij het Vredekwartier en de definitieve aanplant en het vormgeven van de paden rondom de Verbinding en de Parkwachter.


Op dit moment wordt er in beide delen van de wijk nog hard gewerkt en zijn vanmorgen de eerste bomen afgeleverd die geplaatst gaan worden bij de mooiste appartementen van de Gemeente Ede. We zijn benieuwd naar het eindresultaat.


Wanneer zijn de speeltuinen open?


Een vraag die wij regelmatig krijgen en begrijpelijk. Momenteel is men nog bezig met de aanleg van de speeltuin achter de Parkwachter en is het wachten nog op de keuring van de speeltuinen. Wij hebben de Gemeente gevraagd wanneer de keuring wordt gedaan en de voorlopige inschatting is over twee weken. Aansluitend zullen de speeltuinen worden vrijgegeven om in te spelen.

In het Heidepark zullen de hekken blijven staan rondom de speeltuin, dit om te voorkomen dat de kinderen het proces van heidegroei niet verstoren.Zoals u heeft kunnen lezen in een eerder bericht, de bodem is daar voorzien van een toplaag waaruit op termijn de heide gaat groeien. Dit proces vraagt vooral veel geduld, toch is de inschatting dat na (nu nog) 1,5 jaar de hekken kunnen worden weggehaald en de paden definitief worden aangelegd waarover men kan gaan wandelen.


Sysseltse Laan


Wij hebben namens de werkgroep de Sysseltse Lanen u, geïnformeerd over de vragen die zijn gesteld door direct omwonende en bewoners van EBK over het traject voor wat betreft vervanging van dode bomen aan deze bijzondere laan.

Naar aanleiding van deze vragen is de kwestie opnieuw bekeken en verwacht men uiterlijk volgende week daarover de werkgroep en ons nader te informeren.

Wel kon al worden aangegeven dat de start van dit project opschuift, dit omdat het plantseizoen voor deze specifieke bomen voorbij is, dus zodra men kan starten wordt het dit najaar.


Extra doorgang naar de heide en bos


Een vraag die zeker één keer per week aan ons wordt gesteld. Het antwoord is duidelijk, er komt geen extra doorgang achter de Parkwachter en ook niet bij het Heidepark. In één van de eerste inrichtingsplannen is het beeld geschetst dat er ter hoogte van het Heidepark en achter de Parkwachter extra doorgangen zouden komen naar het bos, we praten over 2016. Nadat het aangrenzende deel natuur aan onze wijk is toegetreden tot Natura2000 is deze optie komen te vervallen en ook niet meer vermeld geweest in de opvolgende en uiteindelijke inrichtingsplan.


Welkom bewoners van de appartementen en Statuur!


Onlangs is het laatste appartementencomplex opgeleverd en ook daar zien we 's avonds steeds meer lampen branden. Maar liefst een uitbreiding van 92 appartementen, van een hoog afwerkingsniveau bij de ingang van de wijk. Aan de achterzijde veel parkeerplaatsen, plekken voor de afvalverwerking en op korte termijn zal worden gestart met het exercitieplein aan de voorzijde. Het plein dat start één van de middelpunten in de wijk gaat worden voor wat betreft activiteiten en evenementen.En dan... het is al weer even geleden, toch hebben de laatste bewoners, afgelopen week hun woning betrokken, het project Statuur. Waar men in eerste instantie riep " Statuur te duur" , weten we wel beter. Regelmatig horen we dat het toch wel een van de mooiste projecten is in deze wijk. De tuinen worden aangelegd, het wachten is op de eerste lentezon en het genieten van beginnen.


Namens het Platform welkom in deze wijk!


Ede Doet cheques


Het gaat wederom goed met deze editie van Ede Doet. Iedereen die heeft gedoneerd, hartelijk dank, we zijn nog een kleine € 200 verwijdert van het totaal bedrag wat we nodig hebben om ondersteuningsmaterialen te kunnen aanschaffen om activiteiten voor jong en oud nog beter te kunnen organiseren. Dus mocht u nog een cheque hebben liggen, zonder bestemming.... wij zijn er blij mee!


Link naar doneren: Ondersteuningsmiddelen activiteiten Simon Stevin | Ede Doet


Tot slot!


Nu de wijk verder groeit en het er volgens de expert erop lijkt dat we het hoogtepunt van Corona hebben gehad, denken wij ondertussen na om weer wat activiteiten en evenementen te gaan oppakken. Binnenkort heeft de werkgroep overleg en komen we aansluitend met wat datums. Dit laatste natuurlijk onder voorbehoud.


Een wijk in beweging daar gaan we voor en om dit mogelijk te maken, kunnen we handjes blijven gebruiken. Lijkt het u leuk, stuur een mail naar ons en geef aan op welk vlak u ons ondersteuning kunt geven activiteitenenvenementen@platformsimonstevin.nl


Bij de werkgroepen van het Platform kunt u terecht voor allerlei vragen, echter zijn wij niet van de handhaving en kijken wij naar het groter geheel in het belang van de wijk. De bewoners die zich inzetten voor de wijk, doen dit belangeloos en afhankelijk van de werkgroep is er veel overleg met Gemeente, wijkbeheer, politie, malkander, sportservice ede en instellingen die ondersteund zijn aan de wijk.


De wijk Simon Stevin, een wijk voor ons allemaal!!


Mooi weekend!

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven