top of page
  • Foto van schrijverredactie

Het wordt steeds mooier

Wat een stappen worden er gemaakt in de wijk, de kavels zijn op drie na allemaal verkocht bij de Sysseltse Droom. Heel even contact gelegd met de makelaar en die gaf aan dat het eigenlijk wel zeker is, dat diegene die nu de optie hebben, de kans om definitief tot aankoop over te gaan niet laten lopen.

Ondertussen wordt er druk gebouwd op een groot deel van de kavels, de diversiteit is groot! Van woningen met een rietenkap tot een soort van Tinyhouse en woningen die een extra duurzaam karakter hebben. Leuk om op een afstand dit traject te volgen...
Start bouw aan de Bosrand en bouwroutes


Wonen aan de Bosrand, 21 woningen op de meest unieke plek in de wijk met de Veluwe aansluitend aan je achtertuin. Waar het project Puur op de Heide het destijds niet haalde vanwege de prijsvorming, had het in deze tijd (lees nu drie jaar laten) zeker ook een succes kunnen zijn, echter heeft Bolton het stokje overgenomen en gaat volgende maand starten met de bouw van de woningen.


De bouw van dit project gaat zeker een jaar duren, dus zolang zullen de direct omwonende daar ook enig hinder van ondervinden. Dat zijn nadelen om te wonen in een wijk in opbouw, anderzijds kan de garantie worden meegegeven dat als het project is afgerond, men snel kan starten met de uitvoering van de definitieve inrichting en zal de Pieter van Varklaan er straks ook mooi uit gaan zien.


De straten die te maken krijgen met het bouwverkeer en onderdeel zullen zijn van de bouwroute zijn de Piet Rombout het deel tussen de Janny Laupman en het Bospark, de Janny Laupmanstraat, Henk Wildenburglaan, Ariën Thomassenstraat en de Barend Veenendaalstraat. Door de Pieter van Varklaan optisch te gaan versmallen, wordt gestreefd naar een éénrichtingsroute over dat deel.


De Egbert Veenhof, Piet Smithof en Cornelis Verduijnstraat zullen aan de kant van de Pieter van Varklaan worden afgesloten, hierdoor kunnen de bewoners enkel vanaf de Piet Romboutlaan bij hun woning komen en wordt door de afsluiting het inrijden van bouwverkeer ontmoedigd.


Tot slot wordt er nog nagedacht over de Wiesje Boonzaaijerstraat wat de beste optie is, ook aan één kant afsluiten of de weg dusdanig versmallen dat groot bouwverkeer er niet door kan. Wordt vervolgd...


Het woonrijp proces verloopt voorspoedig


Na regen komt.... dat moeten de medewerkers van Hoornstra en Loohorst zeker hebben gedacht de laatste weken. Was het eerst een pak sneeuw dat mogelijk voor vertraging zou kunnen gaan zorgen, ging de zon ineens schijnen en werd het 20 graden? Zowel Maart en April doet wat hij wil!

Toch hebben deze contrasten van weer geen invloed gehad op de definitieve aanleg van de bestrating bij het Vredekwartier en de definitieve aanplant en het vormgeven van de paden rondom de Verbinding en de Parkwachter.